Bardzo krótko o sonifikacji

by Gamma Function

Sonifikacja to zastosowanie dźwięków do wyrażenia i reprezentacji danych nie będących dźwiękiem. Proces sonifikacji to zmiana reprezentacji danych na dźwięk. W zależności od rodzaju przetwarzanych danych lub informacji wykorzystuje się określone algorytmy. W zależności od złożenia algorytmu, można uzyskać bardzo złożone dźwięki o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie czy tempie. W swoich kompozycjach wykorzystuję jedynie sonifikacje danych matematycznych.

Advertisements